๏ปฟ Art of Mars | Ground control....

Ground control....

April 25, 2018  •  Leave a Comment

๐Ÿ’–๐Ÿ”ฅโ™‚๐Ÿ’‹โ˜…โšก∞๐Ÿฆ
And I'm floating in 
a most peculiar way
And the stars look 
very different today
For here
Am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do...
on the darkside of the moon
#artofmars 
#art
 #digitalart 
#anymeansnecessary

 

 


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August (2) September (1) October November (1) December
January February March (2) April May (1) June July August (1) September October (2) November December
January (2) February March April May June July (1) August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April (1) May June July August September October November December